تماس با ما

اطلاعات تماس

  • 09130009976

سایر اطلاعات

Mehran-Yaghoubi

مهندس مهــران یعقوبی - کارشناس ارشـد رشته شیـلات از دانشـگاه صنعتی اصفهـان

  • مدرس دانشگاه
  •  مدرس فنی حرفه ای
  •  مدرس نظام مهندسی کشاورزی
  • عضو رسمی انجمن زالو درمانی انگلستان
  • عضو انجمن جهانی  پرورش زالو و زالو درمانی IAHH
  • عضو انجمن پرورش زالو و زالو درمانی روسیه

فرم تماس

قسمتهای ضروری*
logo